Program

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler
Desteklenen her iyi fikir, Hayatı Değiştirir

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı’nın amacı HIV, Hepatit B ve C, NASH (nonalkolik steatohepatit), İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar ve Hematolojik Maligniteler alanlarında

 

  • Hastalıkların taranmasını,
  • Teşhis edilmesini ve/veya
  • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 

en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine destek vermektir.

 

Bu kapsamın dışında kalan, ancak sosyal değeri olan veya bu alanlarda karşılanamayan bir ihtiyacı araştıran projeler de değerlendirmeye alınacaktır. Bu projelerle sağlanan katkı, ölçülebilir olmalıdır.

 

2018 yılında verilecek destek tutarları:

 

  • Bilimsel projeler için toplam : 250.000 TL
  • Sosyal projeler için : 150.000 TL
  • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 

Toplam 400.000 TL’dir.

 

Sosyal sorumluluk projelerine destekler, başvuru kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun kar amacı gütmeyen sağlık kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflara sağlanacaktır.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.