Program

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler: Desteklenen her iyi fikir, Hayatı Değiştirir


Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı’nın amacı HIV, Hepatit B ve C, NASH (nonalkolik steatohepatit), İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar ve Hematolojik Maligniteler alanlarında;

 

 • Hastalıkların taranmasını,
 • Teşhis edilmesini ve/veya
 • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 

en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel projelere destek vermektir.


2019 yılında verilecek destek tutarları:

 • Bilimsel projeler için toplam : 250.000 TL
 • Sosyal projeler için : 150.000 TL

  • Toplam 400.000 TL

   Program ajandası :

  • Proje başvuruları Kabul: 11 Şubat 2019 itibariyle yapılabilecek olup, son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019’dur.
  • Değerlendirme kurulu toplantısı : Haziran 2019
  • Ödül töreni : Ekim 2019

  • Sosyal sorumluluk projelerine destekler, başvuru kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun kar amacı gütmeyen sağlık kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflara sağlanacaktır.

   Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin, ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir


   Başvuru kılavuzu için tıklayınız…