Program

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler: Desteklenen her iyi fikir, Hayatı Değiştirir


Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı’nın amacı HIV, Hepatit B, Hepatit C, İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar, Hematolojik Maligniteler, Romatoloji/İnflamasyon alanlarında;

 

  • Hastalıkların taranmasını,
  • Teşhis edilmesini ve/veya
  • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 
en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel projelere destek vermektir.


Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin, ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.


Bilimsel projelere destekler, başvuru kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun, kar amacı gütmeyen sağlık kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflara sağlanacaktır.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin, ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.


Başvuru kılavuzu için tıklayınız…