Proje Başvuru Kılavuzu

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler: Desteklenen her iyi fikir, Hayatı Değiştirir.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı’nın amacı HIV, viral hepatitler, sistemik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında;

       Hastalıkların taranmasını,

       Teşhis edilmesini ve/veya

       Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak projelere destek vermektir.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin, ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.


       Gilead Hayat Bulan Fikirler Programı kapsamında sadece ilaç içermeyen projeler değerlendirmeye alınacaktır.

 

2022 yılında verilecek destek tutarları: Toplam 700.000 TL

       Bilimsel projeler için toplam : 450.000 TL

       Sosyal projeler için : 250.000 TL

 

Program ajandası:

       Proje başvuruları Kabul : 14 Mart – 05 Haziran 2022’dir.

       Değerlendirme kurulu toplantısı : 24 Haziran 2022

       Ödül töreni : 19 Ekim 2022

 

Bilimsel projelere destekler, başvuru kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun, kar amacı gütmeyen sağlık kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflara sağlanacaktır.

 


Program Başvuru Kılavuzu

       Aktarılacak destek, aşağıdaki tedavi alanlarında belirlenen kriterlere göre destek almaya hak kazanan projelere verilecektir.

HIV, viral hepatitler, sistematik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler.
Gilead Hayat Bulan Fikirler Programı kapsamında sadece ilaç içermeyen projeler değerlendirmeye alınacaktır.

 

       Programa başvuru süreci nedir?

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı için başvuru dönemi her sene www.hayatbulanfikirler.com internet sitesinde duyurulur. Tüm başvurular Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı internet sitesi aracılığıyla online olarak yapılmalıdır.

 

       Başvurularda referanslara yer verilmesi gerekiyor mu?

Proje içinde yer verilecek olan tüm alıntılar için uygun referanslar başvurularda listelenmelidir. Başvurular, başvuru kılavuzunda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir. Uygun bulunan projeler için mevzuata, AİFD İyi Tanıtım İlkeleri’ne ve usule uygun olarak bağış yapılacaktır.

 

       Başvurunuzu nasıl gerçekleştireceksiniz?


Proje başvuru kılavuzu için tıklayınız


 

 

       Projenizin içeriğinde yer alması beklenen bilgiler;

o   Projenin amacı ve genel taslağının detaylı açıklaması

o   Projenin, yenilikçi yönlerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi

o   Başvuru sahibinin, başvuru alanıyla ilgili olan mevcut klinik veya araştırma faaliyetleri

o   Projeye duyulan ihtiyacı destekleyen veriler

o   Başvuru sahibinin geçmişte gerçekleştirdiği projelere ilişkin bilgi

o   Proje hedeflerini karşılaması gereken açık, ölçülebilir, elde edilebilir, gerçekçi ve zamana duyarlı proje dönüm noktaları ve eylem adımları

o   Verileri analiz edecek ekip üyeleri hakkında bilgileri de veri toplama ve analiz süreci

o   Projeye katkıda bulunan diğer kurumların (ör. hasta örgütleri) başvuruya desteğine ilişkin bilgi

o   Desteği talep eden ilgili kurumdan proje başvurusu için uygunluk yazısı

o   Bütçeyle ilgili açık ve net bilgiler, bütçe kalemleri ve kırılımları

Hastalara ilişkin hiçbir kişisel bilgi sunulmamalıdır. Reçete veya tedavi yöntemleriyle ilgili hiçbir bireysel ya da toplu veri toplanmayacaktır ve hiçbir hal ve şartta Gilead’a iletilmemelidir.

 

       Bütçeyle ilgili hangi bilgilere yer verilmelidir?

Tüm başvurularda, talep edilen bilimsel projelere destek miktarıyla ilgili tüm detaylara yer verilmelidir. Tüm maddeler için gerekçe sunulmalıdır. Projeyi geliştirmek için kullanılan kaynaklarla ilgili olarak verilerin nasıl toplanacağını tarif eden ve de bağışın nasıl kullanılacağıyla ilgili net ve detaylı bir döküm içermesine önem verilecektir.

 

       Hâlihazırda devam etmekte olan bir proje için bilimsel projelere destek başvurusu yapabilir misiniz?

Bağış, başvuru yılından sonraki Kasım ayından önce tamamlanacak olan mevcut bir projeyi genişletmek için kullanılacaksa ve başvuru kriterlerini karşılıyorsa devam etmekte olan bir proje için destek başvurusu yapılabilir. Projenin tamamlanması için neden ek fona ihtiyaç duyulduğu başvuru formunda detaylı şekilde açıklanmalıdır.

 

       Değerlendirme Komisyonunda kimler var?

Değerlendirme Komisyonu, ilgili alanda uzman, araştırmacı uluslararası yayınları olan ve bağımsız akademisyenlerden ve fikir önderlerinden oluşmaktadır. Komisyon üyeleri, Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı için herhangi bir karşılık almadan gönüllü olarak görev yapmaktadırlar. Gözden geçirme süreci ve süreç sonunda alınan finansal destek kararları Gilead’ın ticari faaliyetlerinden bağımsız yapıdadır.

Değerlendirme Komisyonu her sene www.hayatbulanfikirler.com internet sitesinde yayınlanır. Komisyonda hiçbir Gilead çalışanı oy kullanamaz ve Gilead Medikal departman yöneticileri, Medikal Direktörü ve Hukuk Müşaviri sadece gözlemci olarak yer alırlar.

 

       Değerlendirme kriterleri nelerdir?

o   Akademik ve klinik gelişmeyi hedefleyen, en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak yenilikçi projeler

o   Projenin amacının netliği

o   Projede yer alan adımların açık bir şekilde sunulması

o   Projenin gerçekleştirilmesi için gereken araç, yöntem, teknik ve kaynakların (iş gücü, altyapı, araçlar vb.) açık ve anlaşılabilir olarak belirtilmesi

o   Ölçülebilir hedefler ve sonuçlar

o   Detaylı proje zaman çizelgesi

o   Bütçenin açık, net ve detaylı bir şekilde belirtilmesi ve zaman çizelgesine uyumu

o   İlgili resmi kurumlardan ve/veya projeye katkıda bulunan diğer kurumların (ör. hasta örgütleri) başvuruya desteğine ilişkin bilgi

Yukarıda belirtilen kriterlerin eksiksiz olarak sunulan tüm başvurular için takdir hakkı tamamen Değerlendirme Komisyonu’ndadır ve komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez.

 

       Projenizin uygun bulunması halinde yapılacaklar nelerdir?

Destek almaya hak kazanan tüm başvuru sahipleri komisyon değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra www.hayatbulanfikirler.com internet sitesinde belirtilen tarihlere uygun olarak bilgilendirilecektir.

Destek almaya hak kazanan projelere yapılacak bağışlar sadece kar amacı gütmeyen sağlık kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflara yapılacak olup kişilere ve özel kurumlara bağış yapılması ilgili mevzuat gereğince mümkün değildir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin ilgili mevzuata ve AİFD İyi Tanıtım İlkelerine uygun olarak yazılı sözleşme imzalamaları istenecektir.İlgili mevzuata ve bağışın gerçekleştirileceği kurumun kurallarına istinaden, desteğe hak kazanan başvuru sahiplerinin bağlı oldukları kurumdan önceden yazılı izin almaları ve bağlı bulundukları kurum ile birlikte sözleşmen imzalanması gerekmektedir. Sözleşme; projelere verilecek desteğin ana gerekliliklerini, destek miktarını, verilen desteğin resmi kayıtlarda bulunacağı ve kamuya açıklanacağını ifadesini ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri içerir.

Desteğe hak kazanan başvuru sahiplerinin, iyi uygulama deneyimlerini paylaşmak için yapılacak bir etkinlikte projelerinin son halini sunmaları gerekebilir. Seçilmiş projelerle Gilead Türkiye’ye sunum yapılması gerekebilir ve bağış alan projenin gidişatı hakkında bilgi toplamak için projelerin ortalarındayken Değerlendirme Komisyonu tarafından ara değerlendirmeler talep edilebilir. Gilead Türkiye, Gilead’ın desteğinin açıkça belirtilmesi gereken projelerle ilgili yayınları inceleme hakkını saklı tutar.

 

       Destek almaya hak kazanan bir başvuruda projenin ne zaman tamamlanması gerekir?

Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru yılından sonraki Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

 

       Bağış ne zaman gerçekleştirilecektir?

Destek almaya hak kazanan projelere sağlanacak desteğin miktarı, Değerlendirme Komisyonu’nun takdirindedir ve proje özelliklerine göre projeye kısmi ya da projenin tümüne destek verilebilir.

Gilead, destek almaya hak kazanan projenin hangi öğelerini desteklediğini ve ödeme şeklini bildirecektir. Mevzuat ve ilgili kurumların kuralları gereği tüm izinlerin tamamlanması, yazılı sözleşmelerin imzalanması, resmi kayıtlara işlenmesi ve gerekli tüm belgelerin tamamlanmasını takiben bağış sadece ilgili kar amacı gütmeyen kurumlara yasa ve usule uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

       Bilimsel projelere verilen desteğin detaylarına nereden ulaşılır?

İlgili yıla ait proje destekleriyle ilgili detaylar Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programı www.hayatbulanfikirler.com internet sitesinde yayınlanacaktır. Alınan desteğin iligili kurumun resmi kayıtlarında yer alması ve kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.  

 

       Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden ek olarak beklenenler nedir?

o   Değerlendirme Komisyonuna projenin gidişatına ilişkin bir ara rapor veya sunum yapılması

o   Proje sonuçlarının açıklanacağı paylaşım toplantısı* için bir sunum hazırlanması ve katılım sağlanması

o   Projenin sonuçlarını gösteren bir poster hazırlanması, sunulması ve yayınlanması

o   Sunumlarının Gilead ile Hayat Bulan Fikirler internet sitesinde yayınlanmasına izin vermesi

*: Destek almaya hak kazanan projelerin ilerleyişi, sonuçları ve sağladığı katkıların kamuoyu ve bilim dünyası ile paylaşıldığı basın toplantısı.

 

 

       Destek almayan hak kazanamayan başvuru sahipleri geri bildirim alacak mı?

www.hayatbulanfikirler.com web sitesinde yayınlanan tarihlere uygun olarak tüm başvuru sahiplerine başvuru sonucuyla ilgili bilgilendirme sağlanacaktır.

 

       Bu yıl destek almaya hak kazanamayan başvuru sahipleri bir sonraki yıl yeniden başvurabilir mi?

Destek almaya hak kazanamayan başvuru sahipleri bir sonraki yıl açılacak programa başvurabilirler. Başvuru süreciyle ilgili sorularınız için info.istanbul@gilead.com  adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuruyla ilgili diğer sorularınız için lütfen 02165590300 telefon numarasından Gilead Medikal departmanıyla iletişim kurunuz.

 

       Son başvuru tarihi ne zamandır?

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler son başvuru tarihi her sene www.hayatbulanfikirler.com internet sitesinde yayınlanmaktadır.

 

 

Tüm başvuru sahipleri program başvuru kuralları ve koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.