Proje Başvuru Kılavuzu

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programının amacı nedir?

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı’nın amacı, HIV ve Hepatit B ve C, NASH (nonalkolik steatohepatit) ve İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar ve Hematolojik Maligniteler alanlarında;

 

 • Hastalıkların taranmasını,
 • Teşhis edilmesini ve/veya
 • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 

en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel projelere destek vermektir.

 

Bu kapsamın dışında kalan, ancak klinik ve bilimsel veya sosyal değeri olan veya bu alanlarda karşılanamayan bir ihtiyacı araştıran projeler de değerlendirmeye alınacaktır. Bu projelerle sağlanan katkı, ölçülebilir olmalıdır.

 

2018 yılında verilecek destek tutarları:

 

 • Bilimsel projeler için toplam : 250.000 TL
 • Sosyal projeler için : 150.000 TL

   

  Toplam 400.000 TL’dir.


  Bilimsel projelere destekler, başvuru kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun kar amacı gütmeyen sağlık kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflara sağlanacaktır


  Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

  PROGRAM BAŞVURU KILAVUZU

   Programa başvuru süreci nedir?

   Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı için başvuru dönemi 01 Mart 2018’de başlayıp 30 Haziran 2018 tarihinde sona erecektir. Tüm başvurular Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programı internet sitesi (www.hayatbulanfikirler.com) aracılığıyla online olarak yapılmalıdır.


   Başvurularda referanslara yer verilmesi gerekiyor mu?

   Proje içinde yer verilecek olan tüm alıntılar için uygun referanslar başvurularda listelenmelidir. Başvurular, başvuru kılavuzunda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir. Uygun bulunan projeler için mevzuata, AİFD İyi Tanıtım İlkeleri’ne ve usule uygun olarak bağış yapılacaktır.


   Başvurunuzu nasıl gerçekleştireceksiniz?

   Proje başvuru kılavuzu için tıklayınız


   Projenizin içeriğinde yer alması beklenen bilgiler;

  • Projenin amacı ve genel taslağının detaylı açıklaması
  • Projenin, yenilikçi yönlerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi
  • Başvuru sahibinin, başvuru alanıyla ilgili olan mevcut klinik veya araştırma faaliyetleri
  • Projeye duyulan ihtiyacı destekleyen veriler
  • Başvuru sahibinin geçmişte gerçekleştirdiği projelere ilişkin bilgi
  • Proje hedeflerini karşılaması gereken spesifik, ölçülebilir, elde edilebilir, gerçekçi ve zamana duyarlı proje dönüm noktaları ve eylem adımları
  • Hangi ekip üyelerinin verileri analiz edeceği bilgisini de içeren veri toplama ve analiz süreci
  • Projeye katkıda bulunan diğer kurumların (ör. hasta örgütleri) başvuruya desteğine ilişkin bilgi
  • Desteği talep eden ilgili kurumdan proje başvurusu için uygunluk yazısı
  • Bütçeyle ilgili açık ve net bilgiler, bütçe kalemleri ve kırılımları

  • Hastalara ilişkin hiçbir kişisel bilgi sunulmamalıdır. Reçete veya tedavi yöntemleriyle ilgili hiçbir bireysel ya da toplu veri toplanmayacaktır ve hiçbir hal ve şartta Gilead’a iletilmemelidir.   Bütçeyle ilgili hangi bilgilere yer verilmelidir?

   Tüm başvurularda, talep edilen bilimsel projelere destek miktarıyla ilgili tüm detaylara yer verilmelidir. Tüm maddeler için gerekçe sunulmalıdır.
   Projeyi geliştirmek için kullanılan kaynaklarla ilgili olarak verilerin nasıl toplanacağını tarif eden ve de bağışın nasıl kullanılacağıyla ilgili net ve detaylı bir döküm içermesine önem verilecektir.

   Halihazırda devam etmekte olan bir proje için bilimsel projelere destek başvurusu yapabilir misiniz?

   Evet, alınacak bağış Kasım 2019’den önce tamamlanacak olan mevcut bir projeyi genişletmek için kullanılacaksa ve başvuru kriterlerini karşılıyorsa başvurabilirsiniz. Projenin tamamlanması için neden ek fon gerektiği ve de açıklaması başvuru formunda vurgulanmalıdır.

   Değerlendirme komitesinde kimler var?

   Değerlendirme Komisyonu, ilgili alanlarda uzman, araştırmacı, uluslararası yayınları olan ve toplumun önde gelen üyeleri arasından seçilen bağımsız akademisyenlerden ve fikir önderlerinden oluşmaktadır. Değerlendirme Komisyonunda toplam 13 üye yer alır. Komisyonda hiçbir Gilead çalışanı oy kullanmayacak ve Gilead Medikal Departman Yöneticileri, Medikal Direktörü ve Hukuk Müşaviri sadece gözlemci olarak yer alabilecektir.

   Değerlendirme kriterleri nelerdir?

  • Akademik ve klinik gelişmeyi hedefleyen, en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak yenilikçi projeler
  • Projenin amacının netliği
  • Projede yer alan adımların açık ve net sunulması
  • Projenin gerçekleştirilmesi için gereken araç, yöntem, teknik ve kaynakların (iş gücü, altyapı, araçlar vb.) açık ve net olarak belirtilmesi
  • Ölçülebilir hedefler ve sonuçlar
  • Detaylı proje zaman çizelgesi
  • Bütçenin açık, net ve detaylı bir şekilde belirtilmesi ve zaman çizelgesine uyumu
  • İlgili resmi kurumlardan ve/veya projeye katkıda bulunan diğer kurumların (ör. hasta örgütleri) başvuruya desteğine ilişkin bilgi

  • Yukarıda belirtilen kriterlerin eksiksiz olarak sunulan tüm başvurular için takdir hakkı tamamen değerlendirme komitesindedir ve komite kararları itiraza açık değil ve kesindir.

   Projenizin uygun bulunması halinde yapılacaklar nelerdir?

   Destek almaya hak kazanan tüm başvuru sahipleri komisyon değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra Eylül 2018’de bilgilendirilecektir. Destek almaya hak kazanan projelere yapılacak bağışlar sadece kar amacı gütmeyen kurumlara (dernek, vakıf, üniversite hastaneleri gibi) yapılacak olup kişilere ve özel kurumlara aktarım yapılmayacaktır.


   Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin Türk mevzuatına ve AİFD İyi Tanıtım İlkelerine uygun olarak Ekim 2018 sonuna kadar yazılı sözleşme imzalamaları istenecektir. Türk mevzuatı ve bağışın gerçekleştirileceği kar amacı gütmeyen ilgili kurumun kurallarına istinaden desteğe hak kazanan başvuru sahiplerinin bağlı oldukları kurumdan önceden yazılı izin almaları ve bağlı bulundukları kurum ile birlikte sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. Sözleşme; bilimsel projelere verilecek desteğin ana gerekliliklerini, destek miktarını, verilen desteğin resmi kayıtlarda bulunacağı ve kamuya açıklanacağını ifadesini ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri içerecektir.

   Desteğe hak kazanan başvuru sahiplerinin, iyi uygulama deneyimlerini paylaşmak için yapılacak bir etkinlikte projelerinin son halini sunmaları gerekebilir. Seçilmiş projelerle Gilead Türkiye’ye sunum yapılması gerekebilir ve bağış alan projenin gidişatı hakkında bilgi toplamak için projelerin ortalarındayken Değerlendirme Komitesi tarafından ara değerlendirmeler talep edilebilir. Gilead Türkiye, Gilead’ın desteğinin açıkça belirtilmesi gereken projelerle ilgili yayınları inceleme hakkını saklı tutar.

   Destek almaya hak kazanan bir başvuruda projenin ne zaman tamamlanması gerekir?

   Kasım 2019’un bitiminden önce tamamlanacak olan projelere destek verilecektir.


   Bağış ne zaman gerçekleştirilecektir?

   Uygun bulunan projelere sağlanacak desteğin miktarı, Değerlendirme Komitesi’nin takdirindedir ve proje özelliklerine göre projeye kısmi ya da projenin tümüne destek verilebilir.


   Gilead, destek almaya hak kazanan projenin hangi öğelerini desteklediğini ve ödeme şeklini bildirecektir. Mevzuat ve ilgili kurumların kuralları gereği tüm izinlerin tamamlanması, yazılı sözleşmelerin imzalanması, resmi kayıtlara işlenmesi ve gerekli tüm belgelerin tamamlanmasını takiben bağış sadece ilgili kar amacı gütmeyen kurumlara yasa ve usule uygun olarak gerçekleştirilecektir.


   Bilimsel projelere desteğin detayları nerede yayınlanacak?

   2018 proje destekleriyle ilgili detaylar Gilead ile Hayat Bulan Fikirler internet sitesinde yayınlanacaktır. Alınan destek ilgili kurum tarafından da resmi kayıtlarında yer alacak ve kamuya açıklanacaktır.


   Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden ek olarak beklenenler nedir?

  • Değerlendirme Komitesine projenin gidişatına ilişkin bir ara rapor veya sunum yapılması
  • Deneyim Paylaşım Toplantısı için bir sunum hazırlanması ve katılım sağlanması
  • Projenin sonuçlarını gösteren bir poster hazırlanması, sunulması ve yayınlanması
  • Sunumlarının Gilead ile Hayat Bulan Fikirler internet sitesinde yayınlanmasına izin vermesi

  • Destek almayan hak kazanamayan başvuru sahipleri geri bildirim alacak mı?

   Evet, Eylül 2018 itibariyle tüm başvuru sahiplerine başvuru sonucuyla ilgili bilgilendirme sağlanacaktır.


   Bu yıl destek almaya hak kazanamayan başvuru sahipleri gelecek yıl yeniden başvurabilir mi?

   Evet, destek almaya hak kazanamayan başvuru sahipleri gelecek yıl açılacak programa başvurabilirler. Başvuru süreciyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa medinfotr@gilead.com adresinden yazabilirsiniz.

   Başvuruyla ilgili diğer sorularınız için lütfen 02165590300 telefon numarasından Gilead Medikal departmanıyla iletişim kurunuz.


   Son başvuru tarihi ne zamandır?

   Gilead ile Hayat Bulan Fikirler son başvuru tarihi 30 Haziran 2018’dir.


   Tüm başvuru sahipleri program başvuru kuralları ve koşullarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.